Tiskové prohlášení REMOSKA, s.r.o. ohledně roušek TNG

Níže naleznete naše vyjádření ke kampani proti námi dovezeným rouškám a prezentované  médii.

Rádi bychom reagovali na reportáž České televize, odvysílanou v rámci pořadu Černé ovce 4. listopadu 2020. Roušky TNG dovezené do ČR naší společností splňují deklarované vlastnosti a jsou schopny zachytit velmi malé částice v řádu stovek nanometrů. Nelze tvrdit, že pouze materiály obsahující nanovlákna mohou být označována slovem nano a dosáhnout takových funkčních vlastností. Nikdy jsme netvrdili, že naše roušky obsahují nanovlákna. Veškeré informace jsme poskytovali a poskytujeme našim partnerům korektně a pravdivě. Aktivně pracujeme s distributory na správném a přesném informování uživatelů o vlastnostech roušek TNG.

Naše společnost dovezla roušky TNG v březnu a dubnu letošního roku, kdy na českém trhu byl akutní nedostatek kvalitních roušek. Tisíce roušek jsme následně rozdali potřebným, městům, nemocnicím. Dovoz a distribuce roušek není hlavním předmětem naší činnosti. K situaci jsme přistoupili zodpovědně a kromě certifikátů od výrobce jsme funkční vlastnosti roušek nechali ověřit prostřednictvím Univerzity Hradec Králové. Její zpráva tyto vlastnosti potvrdila. Zprávu přikládáme v kopii scanu.

Speciální výrobní technologie NANO YARN

Ačkoliv materiál neobsahuje nanovlákna, samotná svrchní vrstva roušek je vyráběna speciální technologií NANO YARN, která upravuje funkční vlastnosti vláken tak, že výsledný materiál dokáže zachytit částice v řádech stovek nanometrů. Požadovaného filtračního účinku je dosaženo kladením vláken na sebe v několika vrstvách, čímž se zmenšují mezery mezi vlákny.

Neexistence standardů a akreditované laboratoře

Jsme si vědomi, že v ČR neexistují standardy, které by v souladu s vývojem technologií jasně upravovaly, které materiály mohou být označovány jako nanomateriály. Stejně tak v ČR neexistuje akreditovaná instituce, která by byla schopna a náležitě technicky vybavená pro posouzení kvality nanomateriálů. I proto se objevuje v celé kategorii řada nejasností a nedorozumění.

Cílem naší společnosti je dodávat na trh bezpečné a kvalitní výrobky. Současně naše podnikání stavíme na korektní a pravdivé informovanosti, a to jak zákazníků, tak i našich obchodních partnerů. S vědomím nejasností ohledně názvosloví a souvisejícího rizika, že může docházet k nepochopení na straně kupujících, jsme přistoupili k dodatečné aktivní práci s distributory s cílem, aby zákazníci dostávali vždy správné a přesné informace o vlastnostech našich roušek.

Neobsahují nanovlákno, mají nano filtrační vlastnosti

Reportáž přinesla informace o několika laboratorních testech provedených vybranými akademickými pracovišti v ČR. Rádi bychom doplnili naše stanovisko k výsledkům těchto testů.

První z testů, provedený Technickou univerzitou Liberec, zkoumal, zda vzorky několika roušek obsahují nanomateriály, vyrobené z takzvaného nanovlákna. V případě roušky TNG výsledek testu potvrdil, že rouška nanovlákna neobsahuje. To je také plně v souladu s naší dřívější komunikací. Nikdy jsme netvrdili, že naše roušky obsahují nanovlákna.

Na tomto místě bychom rádi doplnili, že není možné tvrdit, že nanomateriály jsou pouze takové materiály, které obsahují nanovlákno. Existuje řada výrobků, které nanovlákna neobsahují a jsou označovány běžně jako nano. Neexistuje jednotný standard, který by určoval, jaké materiály mohou být označovány nano. Jednou z vlastností takových materiálů je, že jejich díky speciální výrobě propouštějí částice v řádech nanometrů.

Nelze současně tvrdit, že takových funkčních vlastností je možno dosáhnout pouze využitím nanovláken. Příkladem mohou být nanofiltry do aut, které neobsahují ani nanovlákna, ani nanočástice, a přitom díky specifické výrobě je dosaženo nepropustnosti i velmi malých částic v řádu nanometrů. V případě roušek TNG jsou jednotlivá vlákna v materiálu v několika vrstvách nad sebou, čímž se minimalizuje odstup vláken a vzniká deklarovaný nanoefekt.

„V případě materiálů, které nejsou vyrobeny z nanovlákna, je možné docílit filtračního „nano efektu“ způsobem výroby, který docílí těsného kladení několika vrstev vláken materiálu na sebe. Výsledný materiál tak zachytí velmi malé částice v řádech desítek až stovek nanometrů. To je i případ roušky TNG. Proto stojím za dřívější zprávou naší fakulty, která uvádí, že tyto roušky mají vlastnosti blízké materiálům z nanovláken,“ vysvětluje doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D. z Univerzity Hradec Králové.

Mezery mezi vlákny lze správně změřit pouze adekvátní metodou

Další test odvysílaný Českou televizí se zaměřoval na měření vzdáleností mezi vlákny materiálu, ze kterého byly roušky vyrobeny. V případě roušky TNG byly údajně hodnoty mezer mezi vlákny v řádu mikrometrů, tedy mnohem větší než v případě testovaného materiálu vyrobeného z nanovláken. Výsledek tohoto testu je v přímém rozporu se závěry zprávy, kterou si naše společnost nechala v dubnu zpracovat Univerzitou Hradec Králové.

„Rozdíl mezi výsledky testu velikosti mezer mezi vlákny ve svrchní tkanině roušky TNG, který provedla Univerzita Hradec Králové a Technická Univerzita Liberec, může být způsoben nesprávnou interpretací výsledků, nevhodně vybraným vzorkem nebo nedostatečným počtem vzorků, případně nevhodně zvolenou metodou měření rozestupů mezi vlákny. Rozlišit skutečné mezery mezi vlákny na snímcích z elektronového mikroskopu je náročné. Jako zapsaný znalec v oboru kybernetika stojím za správností zvolené softwarové metody v případě testu provedeného Univerzitou Hradec Králové,“ říká doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D. z Univerzity Hradec Králové.

Propustnost roušek

Reportáž rovněž zmiňuje test prováděný Akademií věd ČR, podle jehož závěrů je propustnost roušky TNG na úrovni běžných bavlněných roušek. Tento typ testu naše společnost v ČR neprováděla, ale informace z reportáže jsme předali výrobci k vyjádření. Na tomto místě bychom rádi doplnili, že podle informací České obchodní inspekce neexistuje v ČR akreditovaná laboratoř, jejíž stanovisko v této věci by bylo závazné.

Ing. Petr Vaněček, CEO – jednatel, REMOSKA s.r.o.

Přílohy ke stažení:

Rádi vám upravujeme nabídku na míru, ale abychom to zvládli, používáme k tomu soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.