Vyjádření ke kampani proti TNG rouškám

Vážení zákazníci,

přinášíme Vám oficiální vyjádření společnosti Remoska k rouškám TNG. Toto vyjádření reaguje na článek, kde byly označeny jako falešné nanoroušky i roušky TNG, proto považujeme za důležité, zde vyjádření společnosti Remoska uvést:

Tiskové prohlášení REMOSKA, s.r.o. ohledně roušek TNG

Probíhající marketingová akce má přeci jen jeden pozitivní dopad, jelikož se ukázalo, že česká legislativa nezná pojmy jako je nanomateriál a tak by bylo velmi vhodné, kdyby se vymezila přesná legislativní pravidla, pro výrobky z těchto materiálů. Co by měly splňovat, jaké by měly mít parametry.

Reakce Ing. Roberta Frischera, Ph.D. z Univerzity Hradec Králové

"Reportáž v pořadu Černé ovce a související publicita v médiích obsahují některé nepřesné či mylné informace. Uvědomuji si, že oblast nanomateriálů není dostatečně upravená odpovídajícími standardy a ani u nás neexistuje instituce, která by měla oficiální akreditaci k posouzení kvality nanomateriálů.

Za prvé chci zdůraznit, že není možné tvrdit, že nanomateriály jsou pouze takové materiály, které obsahují nanovlákno. Existuje řada výrobků, které nanovlákna neobsahují a jsou označovány běžně jako nano. Neexistuje jednotný standard, který by určoval, jaké materiály mohou být označovány nano. Tento název se proto obecně používá mimo jiné i u takových materiálů, jejichž jednou z vlastností je, že díky speciální výrobě nepropouštějí ani velmi malé částice v řádech nanometrů.

Nelze současně tvrdit, že nano propustnosti je možno dosáhnout pouze využitím nanovláken. Příkladem mohou být nanofiltry do aut, které neobsahují ani nanovlákna, ani nanočástice, a přitom díky specifické výrobě je dosaženo nepropustnosti i velmi malých částic v řádu nanometrů.

V případě materiálů, které nejsou vyrobeny z nanovlákna, je možné docílit filtračního „nanoefektu“ speciálním způsobem výroby. V případě roušek TNG jsou jednotlivá vlákna v materiálu v několika vrstvách nad sebou, čímž se minimalizuje odstup vláken a vzniká deklarovaný nanoefekt. Výsledný materiál tak zachytí velmi malé částice v řádech desítek až stovek nanometrů. Tyto roušky tedy mají vlastnosti blízké rouškám z nanovláken. K tomuto závěru jsme došli i laboratorním posouzením materiálu v dubnu letošního roku, kdy se na nás s žádostí obrátil dovozce, společnost Remoska, s.r.o.

Naše zjištění jsou v rozporu se závěry testu, který odvysílala Česká televize. Rozdílné výsledky testu velikosti mezer mezi vlákny ve svrchní tkanině roušky TNG, který provedla Univerzita Hradec Králové a Technická Univerzita Liberec, mohou být způsobeny nesprávnou interpretací výsledků, nevhodně vybraným vzorkem nebo nedostatečným počtem vzorků, případně nevhodně zvolenou metodou měření rozestupů mezi vlákny. Rozlišit skutečné mezery mezi vlákny na snímcích z elektronového mikroskopu je náročné. Proto jsme při měření museli zvolit specifickou metodu s využití UV světla. I díky tomu jsme byli schopni identifikovat ve vzorku i zachycené částice velmi malé velikosti. Jako zapsaný znalec v oboru kybernetika stojím za správností zvolené softwarové metody v případě testu provedeného Univerzitou Hradec Králové."

Obecné upozornění obličejovým rouškám a respirátorům

Je potřeba si dále uvědomit, že základní funkcí roušky je “chránit” okolí před uživatelem, před kapénkami, které odcházejí s dechem a nesou s sebou případné patogeny (dle hesla "tvoje rouška chrání mě, moje rouška chrání tebe"). Pokud se někdo chce chránit před viry, rozhodně nestačí jakákoli rouška, protože ta vždy přisává boční vzduch. Pro tuto ochranu se používají respirátory či ještě lépe celoobličejová maska. Každopádně pro běžnou ochranu stačí omezovat množství vy/v-dechnutého aerosolu, čímž se snižuje virová nálož, a proto se roušky nosí. Pokud rouška filtruje více, je to vždy ku prospěchu věci.

Rádi vám upravujeme nabídku na míru, ale abychom to zvládli, používáme k tomu soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.